A jelen ÁSZF tartalmazza a Garfield Bazár (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit, valamint a Drize Kiadói Kft. adatkezelési szabályzatát az alábbiak szerint:

A webáruház címe:  www.garfieldmagazin.hu/bazar

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév:.Drize Kiadói Kft
Székhely címe: 1106 Budapest, Fehér út 10
Cégjegyzékszám:  01-09-927263
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi bíróság cégbírósága
Adószám: 14946981-2-42.
Bankszámlaszám : Drize Kiadói Kft, UniCredit Bank 10918001-00000074-08980011

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

Cím:  1106 Budapest, Fehér út 10
Telefon: +36309604533
E-mail: kiado@drize.hu
Nyitva tartása: 08:00 – 16:00

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor elfogadja  jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

A megrendelés lépései:

1. A regisztráció menete
2. A kosár használata
3. A megrendelés összeállítása
4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
5. A megrendelés elküldése
6. A megrendelés visszaigazolása

Az adásvételi szerződés létrejötte:

1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak. Az árak az esetleges szállítás, csomagolás díját nem tartalmazzák.

Kiszállítás, személyes átvétel

1. A szállítás: a Magyar Posta szolgáltatásán keresztül. Átlagos várható átfutási idő: 4-8 munkanap.
2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Lehetséges fizetési módok

1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg, kizárólag a webáruház székhelyén.
2. Banki átutalás (előre utalás)

3. Csekkes befizetés útján.

4. Online fizetés — Bővebb információ és tájékoztatás

Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (kiado@drize.hu, vagy 1399 Budapest, Pf. 618.).

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát emailben, vagy postai úton.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

1. Személyes bejelentés
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgálta
tónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
– a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe ).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Előfizetés – Adatkezelési tájékoztató

1. Előfizetés megrendelése esetén a vásárló hozzájárul, hogy adatait az előfizetés időtartama alatt tároljuk, a megrendelt termék kézbesítőjének (Magyar Posta Zrt.) átadjuk. Előfizetés rendelése regisztrációhoz kötött, az adatok tárolása céljából. Az adatok tárolásának célja a megrendelt kiadvány kézbesítésének megvalósítása, az előfizetés lejárata előtt emlékeztető levél küldése. Az adatokat tároljuk a honlap online adatbázisában (így hozzáférhetővé válik a felhasználó számára a saját profilja), a MailChimp elektronikus levél kiküldő online rendszerében (hogy értesíteni tudjuk az előfizetőt előfizetésének lejáratáról, lejárat előtt), valamint rögzítjük a Drize kiadó összesített előfizetői adatbázisában (amely megfelelő a Magyar Postának való átadásra).
A vásárló által megadott, tárolt adatok:
– a vásárló neve, számlázási címe,
– a termék megnevezése, vételára, előfizetés kezdete

– a vásárlás időpontja,
– az előfizetést kapó személy, intézmény postázási neve, címe

– a fizetés módja (csekkes, készpénzes, banki átutalás vagy bankkártyás)
– az előfizető e-mail címe

2. Az előfizetés ideje alatt az Előfizetés megrendelője számára elérhetővé válik (regisztráció után) a www.garfieldmagazin.hu-n az előfizető profil oldala, ahol igény szerint a postázási, szállítási címet és minden egyéb megadott adatait módosíthatja, törölheti. A módosításokat e-mailben is jelezheti az elofizetes@drize.hu e-mail címen. A regisztrált személynek joga van kikérni a róla tárolt adatokat, joga van törölni azokat, korlátozni, hogy kik férhetnek hozzá, illetve kérheti ezek továbbítását másik fél (vagy saját maga) részére.

3. A regisztrált személy vásárlás után törölheti a fiókját, illetve kérheti ezt az elofizetes@drize.hu email címen. Amennyiben az előfizetés lejárta után 6 hónapon belül nem hosszabbítja meg az előfizető az előfizetését, úgy a regisztrált felhasználói fiókot töröljük, mindegyik adatbázisunkból.

4. Az adatkezelést a Drize Kiadói Kft. „Előfizetés vezető” kolléga végzi. Elérhetőségei: elofizetes@drize.hu,, valamint +36309385977.

5. Az adatkezelés jogalapját a ” 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” 4. 4. § (2) határozza meg.

6. Az előfizető által megadott adatok (postázási és számlázási cím, megrendelt termék(ek), előfizetés kezdete, stb.) alapján a Kiadó marketing célú következtetéseket von le, ezek alapján marketing célú döntéseket hoz. (Pl. amennyiben az Előfizetők jelentős része nem Budapestre kéri előfizetését, úgy a lapban szereplő tartalmak kevésbé szólnak a budapesti mindennapokról).

7. Az előfizetés lejárata előtt a Drize Kiadó a MailChimp elektronikus levélküldő rendszerének segítségével az Előfizető által megadott e-mail címre emlékeztetőt küld az előfizetés közelgő lejáratáról. A kiküldött levelek megnyitási, kattintási rátáját a MailChimp szolgáltatása láthatóvá teszi a kiküldő (jelen esetben Drize Kiadó) részére. Az egyes megkereséseknél a Drize Kiadó figyelembe veszi ezeket az adatokat és ennek megfelelően küld ki emlékeztető leveleket (pl. amennyiben az előfizető az első emlékeztetőt nem nyitotta meg, kap még egy emlékeztetőt. ). Maximum 3 alkalommal küldünk elektronikus emlékeztetőt az Előfizető részére. Negyedik alkalommal postai úton csekket küldünk részükre.